TSDB
ZÁKAZNICKÝ PORTÁL

TSDB


VaK pohotovost 24x7

tel.: 725 334 384

Zákaznické centrum TSDB (Po,ST 8-16h)

tel.: 734 202 577 (Vestec, Vrané, Březová-Oleško),

tel.: 734 485 495 (Psáry, Dolní Jirčany, Dolní Břežany, Lhota, Zálepy)

Žádosti o vyjádření k sítím VaK

zasílejte na mail: vyjadrenivak@tsdb.cz
PREFERUJEME ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ

Dispečink odvoz odpadních vod, čištěni jímek a kanalizací, dovoz pitné vody

tel.: 725 809 000
(autodoprava, odpadové hospodářství, strojový úklid komunikací, provozy sběrných dvorů)

Dispečink divize Údržba a technologie

tel.: 731 410 419, 725 755 471
(veřejné osvětlení, revize, reklamní plochy, pasportizace, dopravní značení)

Objednávka servisních služeb VaK

Objednatel (plátce faktury):
Přijemní, jméno (firma):*
Rodné číslo (IČO/DIČ):
Adresa:*
Město:*
PSČ:*
Telefon:*
E-mail:*
Místo výkonu služby:
Adresa/parcelní číslo:
Technický kontakt:
Telefon:
E-mail:
Přibližný termín:
(termín bude upřesněn dle aktuálního vytížení TSDB)
dovoz 7m3 pitné vody cisternou2 300 Kč
odvoz 6m3 odpadních vod s likvidací1 600 Kč
čištění domovní jímky s likvidací2 900 Kč / hod
čištění kanalizační přípojky2 900 Kč / hod
trasování VaK řadů2 900 Kč / hod
práce inspekční kamerou2 900 Kč / hod
jiné:
Ceny jsou uvedené bez příslušného DPH.
V případě jiného požadavku nás kontaktuje telefonicky nebo e-mailem na vak@tsdb.cz.