TSDB

TSDB


VaK pohotovost 24x7

tel.: 725 334 384

Zákaznické centrum TSDB (Po,ST 8-16h)

tel.: 734 202 577 (Vestec, Vrané, Březová-Oleško),

tel.: 734 485 495 (Psáry, Dolní Jirčany, Dolní Břežany, Lhota, Zálepy)

Žádosti o vyjádření k sítím VaK

zasílejte na mail: vyjadrenivak@tsdb.cz
PREFERUJEME ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ

Dispečink odvoz odpadních vod, čištěni jímek a kanalizací, dovoz pitné vody

tel.: 725 809 000
(autodoprava, odpadové hospodářství, strojový úklid komunikací, provozy sběrných dvorů)

Dispečink divize Údržba a technologie

tel.: 731 410 419, 725 755 471
(veřejné osvětlení, revize, reklamní plochy, pasportizace, dopravní značení)

Obec: Psáry
Místo: ul. Hlavní, Dolní Jirčany
Typ: odstávka
Důvod: na vodovodním přivaděči, hlavním vodovodním řadu
Datum od: 26.04.2022 - 09:00
Datum do: 26.04.2022 - 11:00
Lokality: ulice Hlavní mezi č.p. 11 až 44